Πολιτική Επικοινωνία

Πολιτική Επικοινωνία

Προεκλογική Εκστρατεία

Η νίκη στις εκλογές όλων των θεσμών είναι καθαρά θέμα στρατηγικής

Η νίκη στις εκλογές όλων των θεσμών είναι καθαρά θέμα στρατηγικής. Στην ΟΜΜΑ έχουμε ειδικούς συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό marketing, την πολιτική επικοινωνία και το image making. Με γνώσεις αλλά και ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ανάδειξη άξιων προσώπων στα υψηλότερα αξιώματα της πολιτικής σκηνής. Μαζί θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε κάθε στάδιο της πολιτικής εκστρατείας και παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικό που χρειάζεται ο υποψήφιος, για την εκλογή του. Η ανάλυση περιβάλλοντος, η ανθρωπογεωγραφία, η στρατηγική σχεδίαση και η τεχνική υλοποίησης είναι τα σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να σας οδηγήσουμε στην επιτυχία.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε επικοινωνιακά projects, όλων των επιπέδων θέτοντας στην υπηρεσία των πελατών μας επικοινωνιολόγους, κειμενογράφους, λογογράφους, ταλαντούχους φωτογράφους και όλο το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό της προεκλογικής εκστρατείας
Επιπλέον παρέχουμε στον υποψήφιο πλήρη γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης ένα δίκτυο ειδησεογραφικών/ενημερωτικών ιστοσελίδων υψηλής επισκεψιμότητας fan pages στα Social media που συγκεντρώνουν περισσότερο από 50.000 χρήστες στην Κορινθία.

Παρέχουμε

Επικοινωνιολόγους

Κειμενογράφους

Λογογράφους

Ταλαντούχους φωτογράφους

Όλο το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό της προεκλογικής εκστρατείας